Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie'

englishBIP
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
start aktualności Konferencja Integracja 2.0: Pokolenie 50+. Pierwszy krok w cyfrowym świecie

Konferencja Integracja 2.0: Pokolenie 50+. Pierwszy krok w cyfrowym świecie

PinezkiWykluczenie cyfrowe obejmuje zdecydowaną większość osób po 50. roku życia. W Polsce 10 milionów osób po pięćdziesiątce nie ma podstawowych umiejętności potrzebnych do korzystania z internetu, a co gorsza - nie widzi potrzeby i nie dostrzega korzyści z bycia online.

10 maja w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej przedstawiciele różnych środowisk spotkali się na konferencji Integracja 2:0: Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowym świecie, by rozmawiać o społecznych i ekonomicznych skutkach zjawiska wykluczenia cyfrowego i wspólnie szukać sposobów na poprawę sytuacji. Spotkanie było też okazją do rozmowy o projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.

Na konferencję zgłosiło swój udział 180 osób. Byli przedstawiciele rządu, samorządów, Kółek i Organizacji Rolniczych, Dyrekcji Lasów Państwowych, władze Ochotniczej Straży Pożarnej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.

Gospodarzami spotkania byli Anna Kołtunowicz z Fundacji AGORY i dr Łukasz Srokowski z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

Stronę rządową reprezentowali m.in. minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, podsekretarz stanu w MAC Małgorzata Olszewska, wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel, wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan.

Minister Boni w wystąpieniu otwierającym konferencję podkreślił, że Polska Cyfrowa Równych Szans wpisuje się w rządową strategię rozwoju Polska 2030. Zaznaczył, że Latarnicy Polski Cyfrowej to ambasadorzy nowych technologii, którzy na wsiach i w małych miejscowościach są ważnym impulsem innowacyjności. Minister powtórzył też deklarację, którą usłyszeliśmy 8 marca na śniadaniu prasowym: –Raz na dwa miesiące poświęcę dzień na bycie Latarnikiem Polski Cyfrowej.

Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” Krzysztof Głomb przybliżył ideę projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. Mówił o znaczeniu cyfrowych kompetencji obywateli dla państwa i gospodarki, a także o najczęstszych źródłach wykluczenia cyfrowego wśród osób po pięćdziesiątce. Pokazał, jak unikalna struktura sieci Latarników Polski Cyfrowej – działających lokalnie, na swoim terenie – radzi sobie z podstawowymi barierami wejścia w cyfrowy świat: brakiem motywacji, brakiem poczucia realnych korzyści, strachem.

Dlaczego w ogóle warto walczyć o aktywność osób starszych w internecie, tłumaczyli Witold Orłowski i Mateusz Walewski z PwC Polska, którzy przedstawili raport Ekonomiczny sens integracji cyfrowej pokolenia 50+. Jego rezultaty są wymowne: gdyby wszystkie osoby po 45. roku życia dysponowały podstawowymi kompetencjami cyfrowymi i na co dzień korzystały z internetu, oszczędności państwa i obywateli sięgnęłyby prawie 25 miliardów złotych rocznie.

Ważnym punktem konferencji był panel Polki w cyfrowym świecie – inne wyzwanie, nowe szanse zorganizowany przez MAC. Spotkanie prowadziła pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. równego traktowania Bogna Stawicka, a udział wzięły: Małgorzata Olszewska z MAC, Magdalena Gaj – prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Iwona Wendel – wiceminister rozwoju regionalnego, Patrycja Zielińska – zastępca prezesa PARP, Agnieszka Boboli – dyrektor CPI w MAC i Daria Wosztyl z organizacji Women in Technology.

Druga część konferencji była poświęcona na debatę wokół projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. Uczestnicy rozmawiali o możliwościach współpracy między PCRS a innymi organizacjami i instytucjami. Podkreślali, że jednym z głównych założeń tego projektu jest budowanie szerokiej koalicji na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Marcin Polak mówił o leśnikach, jako ważnym elemencie krajobrazu cywilizacyjnego polskiej wsi. Zapewnił, że znajdzie się wielu przedstawicieli tego zawodu, którzy chętnie zaangażują się w akcję.

Maciej Kochanowicz z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek obiecał, że będzie namawiał do udziału w projekcie bibliotekarzy w gminach, w których jeszcze nie ma Latarników.

Artur Marcinkowski z Fundacji Widzialni zwrócił uwagę na ważny problem dostępności stron internetowych (także działających w ramach PCRS) dla osób niepełnosprawnych.

Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji zauważył, że problem wykluczenia cyfrowego nie jest problemem jednorazowym – postęp odbywa się bardzo szybko i stawia przed osobami po 50. roku życia ciągle nowe wyzwania. Dlatego – według niego – program PCRS powinien być wpisany w szerszy, rządowy plan permanentnej edukacji obywateli.

Podczas konferencji do organizatorów zwrócił się marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Zadeklarował swoje poparcie dla PCRS i swoje osobiste uczestnictwo w programie.

Po zakończeniu oficjalnej części konferencji na warsztacie roboczym spotkali się Latarnicy. Tego dnia w Bibliotece Uniwersyteckiej było ich ponad sześćdziesięciu, głównie z Mazowsza. Rozmawiali z pracownikami Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” o najbliższych działaniach w ramach PCRS, szkoleniach, pomocach dydaktycznych. Artur Krawczyk ze stowarzyszenia zaprezentował zestaw materiałów promocyjnych i dydaktycznych, które pomogą Latarnikom w pracy, a trener Marek Guzowski mówił o materiałach, przygotowanych dla Latarników we współpracy z firmą Google.

Materiały z konferencji

Program konferencji

Prezentacja Ministra Michała Boniego

Prezentacja Krzysztofa Głomba

Podsumowanie raportu PwC

Zdjęcia z konferencji dostępne tutaj

 

Centrum Edukacji

kim jesteśmy
współpraca z samorządami
badania i rozwój
edukacja cyfrowa
szkolenia
 
 

projekty

Cyfrowobezpieczni

Integra

wydarzenia

03.10.2016 | Tarnów
spotkanie
Tarnowski Tydzień Seniora
12.10.2016 | Warszawa
konferencja
Nowe perspektywy dialogu
08.11.2016 | Warszawa
konferencja
BEZPIECZNIE INTER@AKTYWNI

Cykl 12 programów emitowany na antenie TVP1 poświęconych pracy Latarników Polski Cyfrowej oraz zaletom korzystania z internetu

serial LATARNICY.PL


Serial edukacyjny "Latarnicy.pl - Zaradni w sieci", wyprodukowanego w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans w Tarnowie

serial Latarnicy.pl - Zaradni w sieci

aktualności


29 września 2016r.
23 września 2016r.
07 września 2016r.

Dołącz do nas na FACEBOOKU