Czy małopolskie szkoły są gotowe na modernizacyjną transformację cyfrową?

Opublikowano: 11 01 2023


Okres pandemii COVID-19 był czasem wielu nowych doświadczeń w szkołach związanych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w codziennej dydaktyce i pracy nauczycieli, a także w zarządzaniu placówkami. Doświadczenia te posłużyć mogą planowaniu procesów modernizacji aktywności szkół w  najbliższych latach. Tak, aby bazowały one na wiarygodnych danych, nie zaś tylko na przekonaniach kadry kierowniczej. Aby takie dane pozyskać, jesienią 2022 r. SMWI zleciło przeprowadzenie badania diagnostycznego przygotowania szkół województwa małopolskiego do modernizacyjnej transformacji w środowisku cyfrowym. Zostało ono zrealizowane przez Fundację EVIDENCE INSTITUTE w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” przy współpracy z ekspertami Stowarzyszenia.

Badaniem objęto reprezentatywną grupę 40 szkół podstawowych oraz 10 szkół średnich z 5 subregionów województwa małopolskiego, w tym:

  • 4927 uczniów, spośród których 1948 uczęszczało do szkół podstawowych, a 2979 do szkół ponadpodstawowych
  • 713 nauczycieli, w tym 392 pracowników szkół podstawowych i 321 pracowników szkół ponadpodstawowych
  • 56 dyrektorów z 43 szkół, w tym 41 dyrektorów szkół podstawowych oraz 15 dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Ankieta badawcza koncentrowała się na kluczowych w procesie transformacji cyfrowej obszarach zmian: 

  • poziomie kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli oraz świadomości uczniów i nauczycieli na temat higieny cyfrowej
  • uwarunkowaniach i działaniach organizacyjnych podejmowanych w celu zapewnienia sprawnej transformacji cyfrowej oraz na rzecz cyberbezpieczeństwa środowiska szkolnego
  • wpływie pandemii COVID-19 na jakość i przebieg nauczania oraz doświadczeniach uczniów i nauczycieli zdobytych w trakcie nauczania zdalnego, które odbywało się za pośrednictwem narzędzi cyfrowych
  • wyposażeniu szkół, dostępności sprzętu cyfrowego oraz stopniu wykorzystania narzędzi i sprzętu w trakcie zajęć przez uczniów i nauczycieli.

W grudniu 2022 r. powstał raport z badania, który podsumowuje stopień zaawansowania modernizacyjnej transformacji szkół województwa małopolskiego w środowisku cyfrowym oraz jest podstawą rekomendacji dotyczących usprawnienia kontynuacji procesu modernizacji szkół dla organów województwa, organów powiatu i gminy odpowiedzialnych za transformację oświaty oraz dla dyrekcji placówek oświatowych w województwie małopolskim.

POBIERZ RAPORT: Badanie diagnostyczne przygotowania szkół województwa małopolskiego do modernizacyjnej transformacji cyfrowej

Zobacz także

EDUKACJA

Spotkania sieciujące nt. tworzenia start-upów

Zapraszamy do udziału w trzech spotkaniach sieciujących podsumowujących cykl warsztatów organizowanych w ramach projektu edu4future. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję nie tylko rozwijać i doskonalić zgodnie z koncepcją tworzenia innowacyjnych rozwiązań swó...

zobacz więcej

EDUKACJA

Wirtualne światy - od marzeń do rzeczywistości

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach nt. możliwości IoT i nowoczesnych technologii zmieniających dzisiejszy świat, które odbędą się 16 listopada 2023 r. (godz. 11.00-15.00) w siedzibie SMWI w Tarnowie. Warsztaty organizowane są w ramach projektu edu4future.  ...

zobacz więcej

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.