Pierwsze spotkanie FORUM SIECI NOWEJ GENERACJI

Opublikowano: 3 03 2023

W Centralnym Domu Technologii 2 marca odbyło się pierwsze spotkanie Forum Sieci Nowej Generacji – inicjatywy na rzecz rozwoju inwestycji w nowoczesne sieci mobilne i światłowodowe, służące rozwojowi lokalnemu. Uczestnikami Forum są przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych i inwestorów - operatorów sieci, a także eksperci. Powstało ono z inicjatywy Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Otwierające spotkanie wystąpienia: JakubaWoźnego – z Kancelarii Prawnej MEDIA, Grzegorza Czwordona – zastępcy dyrektora Departamentu Telekomunikacji KPRM oraz Rafała Pawlaka z Instytutu Łączności – PIB potwierdziły, że najbliższe lata przyniosą nowe, złożone, niezwykle trudne wyzwania inwestycyjne, tak dla operatorów, jak i dla samorządów. Wyzwania, którym sprostanie wymagać będzie od wszystkich interesariuszy inwestycji sieciowych działań nadzwyczajnych pod względem znaczącej skali zakresu i krótkiego czasu realizacji. FORUM SIECI NOWEJ GENERACJI zaprojektowano jako miejsce debaty i wspólnego poszukiwania rozwiązań służących optymalizacji tych procesów. 

- Forum to miejsce otwartej dyskusji i wymiany myśli, dzielenia się przez strony debaty problemami każdej z nich oraz niesformalizowane próby wypracowania wspólnych rozwiązań tych problemów. Zależy nam na formule rozmowy służącej budowaniu lepszego zrozumienia i porozumienia wszystkich stron przy zachowaniu ich podmiotowości i tożsamości – powiedział prowadzący spotkanie Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

W trakcie dyskusji uczestnicy zidentyfikowali kilka problemów różnej skali, wymagających głębszej refleksji i zaprojektowania rozwiązań. Najważniejsze z nich to:

  • poprawa komunikowania do samorządów zagadnień związanych z nowymi wyzwaniami inwestycyjnymi, które wymagać będą podjęcia, a wynikających z programów na poziomie Unii Europejskiej
  • rozpowszechnienie w środowiskach lokalnych nieprawdziwych informacji na temat rzekomej szkodliwości dla zdrowia działania nowo budowanych stacji bazowych i inwestycjami w sieci nowej generacji,

a także opory samorządów przed podejmowaniem inwestycji sieciowych w roku wyborczym (2023 do marca 2024) oraz niewystarczające – zdaniem samorządów – rekompensaty finansowe ze strony operatorów, związane z inwestycjami sieciowymi na terenie gminy.

Szybkiego rozwiązania wymaga także problem możliwego braku dostępu do Internetu w miejscach lokalizacji nowo tworzonych – w związku ze zmianą prawa wyborczego – obwodowych komisji wyborczych (może to doprowadzić do utrudnień i opóźnień w opracowaniu wyników wyborów).

Przedstawiciele Związku Województw zwrócili uwagę na konieczność uregulowania u progu nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej statusu sieci regionalnych zarządzanych przez władze samorządowe.  

Uczestnicy spotkania Forum zdecydowali, iż odpowiedzią na zidentyfikowane problemy winny stać się systemowe, nowocześnie zaprojektowane, skuteczniejsze niż dotąd działania na poziomie państwa z udziałem partnerów obecnych na spotkaniu FSNG: ogólnopolskich korporacji samorządowych, operatorów i KPRM. Podjęto decyzje o rozpoczęciu prac nad założeń takich programów.  

Środowiska samorządowe na spotkaniu FSNG reprezentowali:

1.Grzegorz CichyBurmistrz Proszowic, Unia Miasteczek Polskich
2.Krzysztof WójtowiczBurmistrz Miasta i Gminy Skała, Unia Miasteczek Polskich
3.Wojciech WronaWójt Gminy Żegocina, Unia Miasteczek Polskich
4.Rafał MathiakWójt Gminy Klembów, Związek Gmin Wiejskich RP
5.Małgorzata BebelskaWicestarosta Kozienicki, prezes Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
6.Marcin KaniaZastępca Wójta Gminy Lesznowola, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
7.Beata SznajderGmina Mszczonów, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
8.Artur TusińskiBurmistrz Miasta Podkowa Leśna, Związek Miast Polskich
9.Grzegorz DudzikEkspert, Związek Miast Polskich
10.Grzegorz Huniczdyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublina, Unia Metropolii Polskich
11.Sylwester Szczepaniakkoordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart cities, Unia Metropolii Polskich
12.Agnieszka Aleksiejczukdyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Związek Województw RP
13.Paweł Kaszubskidyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Związek Województw RP
14.Marta Brzozadyrektor Departamentu Regulacji w Orange

Inwestorów – operatorów sieci w Forum reprezentowali:

1.Marta Brzozadyrektor Departamentu Regulacji w Orange
2.Adrian SzyszkaOrange
3.Małgorzata KrajewskaOrange
4.Agnieszka Jankowska dyrektor Departamentu Public Affairs w T-MOBILE
5.Andrzej J. Kozłowskiprezes Zarządu EMITEL SA
6Mirosław Śmiałekzastępca dyrektora ds. regulacji i współpracy międzyoperatorskiej w POLKOMTEL
7.Małgorzata ZakrzewskaChief Corporate Communications Officer w PLAY
8.Jan PilewskiPLAY

Prezentacje ekspertów, otwierające spotkanie Forum, można pobrać pod linkami:

Pierwsze spotkanie FORUM SIECI NOWEJ GENERACJI - 1
Pierwsze spotkanie FORUM SIECI NOWEJ GENERACJI - 2

Zobacz także

INICJATYWY

Sieci mobilne

Gmina w Zasięgu to program edukacyjny który realizujemy od kilku miesięcy. Związany jest ze wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i szkoleniowym samorządów w procesach planowania i realizacji inwestycji mających na celu budowę i rozbudowę sieci mobilnych nowych generacji...

zobacz więcej

INICJATYWY

Rada ds. Cyfryzacji poparła rekomendacje sieci KOMET@

Rada ds. Cyfryzacji – think tank doradczy Ministra Cyfryzacji – poparła w pełni rekomendacje zawarte w dokumencie JAK OGRANICZYĆ DEFICYT SPECJALISTÓW ICT W POLSCE? BIAŁA KSIĘGA ZALECEŃ I WNIOSKÓW Z NARADY PUBLICZNEJ, opracowanym przez reprezentatywne grono ekspertów w p...

zobacz więcej

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.