PAKT w Tarnowie już działa

Opublikowano: 15 03 2023

Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) to ponad 300 metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni dla edukacji, wyposażonej w sprzęt cyfrowy, z pracowniami: druku 3D, programowania i kodowania, pracownią kreacji i montażu oraz obrazu i dźwięku.

To tutaj, uczennice i uczniowie, a także nauczycielki i nauczyciele oraz dorośli pod okiem doświadczonych edukatorów i trenerów Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" będą nabywać i wzmacniać swoje kompetencje cyfrowe, łączyć naukę z pasją i ogromnymi możliwościami, które dają nowoczesne technologie. PAKT to będzie  - w zamierzeniach pomysłodawców i realizatorów -  miejsce promowania nowoczesnego modelu nauczania, opartego na metodyce STEAM, a także inspirowania młodych ludzi do krytycznego myślenia, poszukiwania informacji, oceny ich źródeł, stawiania hipotez, rozwijania kreatywności, podejmowania refleksji, a na końcu takich procesów prezentacji rezultatów swojej pracy.

"Bardzo się cieszę, że taką pracownię otwieramy właśnie tutaj w Tarnowie. To miejsce, w którym są prawdziwi pasjonaci cyfryzacji, osoby, które potrafią uczyć i przekazywać wiedzę" - mówił podczas otwarcia Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Wiem, że tarnowski PAKT będzie realnym wsparciem w procesie efektywnego korzystania z potencjału technologii cyfrowych, praktycznego rozumienia nowych technologii i w efekcie rozwoju kompetencji przyszłości. Cyfrowe kompetencje to jedna z największych przewag konkurencyjnych w dzisiejszym świecie. Nie mamy innego wyjścia i musimy być w tym mocni. Aby tak się stało musimy zarażać technologiami, tym jak dobrze z nich korzystać, od najmłodszych lat. Jestem spokojny o to, że PAKT w Tarnowie to będzie, dokładnie, takie miejsce" – kontynuował minister. 

Pracownię Aktywnego Korzystania z Technologii, wspólnie z Ministrem Januszem Cieszyńskim otworzyły: Anna Pieczarka, posłanka regionu tarnowskiego, Marta Malec-Lech, członkini zarządu Samorządu Województwa Małopolskiego, Bogumiła Porębska, zastępczyni prezydenta Tarnowa, jak również Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, jeden z pomysłodawców projektu.

"To ogromną szansa dla Tarnowa, całego regionu i Małopolski, choć wiem, że ambicje edukatorów Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" są takie, by PAKT oddziaływał także na sąsiednie województwa" - podkreśliła Anna Pieczarka, posłanka na Sejm RP. "Edukacja cyfrowa, która zacznie się tutaj, będzie szansą dla naszych uczniów i nauczycieli, a w konsekwencji wzmocni potencjał całego regionu.

"Gratuluję kolejnego sukcesu całemu zespołowi Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Samorząd Województwa Małopolskiego od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem wdrażając pilotażowe projekty w dziedzinie edukacji, którymi możemy chwalić się w całej Polsce. Powstanie Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii w Tarnowie to świetna wiadomość dla całej Małopolski" – mówiła z kolei Marta Malec-Lech, członkini zarządu Samorządu Województwa Małopolskiego. 

"Od ponad 25 lat działamy na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej w Polsce. PAKT połączy dwie zasadnicze funkcje: kształcenia kompetencji cyfrowych ludzi młodych i dorosłych oraz działalność badawczą i eksperymentalną. W naszych działaniach będziemy koncentrować się głównie na wyrównywaniu szans w dostępie do rozwoju kompetencji cyfrowych wszystkich grup docelowych w lokalnych środowiskach, jak również identyfikacji talentów cyfrowych młodego pokolenia i zapewnienie im zindywidualizowanych ścieżek kształcenia" – podkreśla Krzysztof Głomb. 

W ramach projektu powstają cztery pracownie w całej Polsce. Poza Tarnowem otwarto już PAKT w Łodzi. Kolejne dwie powstają w Olsztynie i Wrocławiu. Partnerami Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" w projekcie są: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (lider), Politechnika Łódzka oraz Stowarzyszenie Robisz.To. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zespół PAKT z całej Polski

"Głównym celem polityki spójności jest oswojenie przyszłości. Inwestycje w kompetencje cyfrowe młodych ludzi są niezbędne dla zapewnienia im odpowiednich możliwości rozwoju oraz wyposażenia ich w wiedzę, dzięki której będą konkurencyjni na rynku pracy. Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii to projekt sfinansowany przez Unię Europejską w kwocie ponad 28 milionów złotych. Dzięki ich powstaniu młodzi ludzie, ich nauczyciele oraz każdy, kto będzie chciał zdobyć nowe kompetencje, będą mogli skorzystać z ich oferty. Gratuluję realizacji tego projektu i wykorzystania funduszy unijnych w sposób, który zapewnia Polakom dostęp do najnowocześniejszych instrumentów pozwalających na oswojenie przyszłości" – powiedziała Angela Martinez-Sarasola – kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.


Potrzebujemy zmiany w edukacji i pokazujemy jak to zrobić

Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii to szansa na odczarowanie przestrzeni szkoły. Tradycyjne metody nauczania są nieefektywne. Świat wokół szybko się zmienia, technologie zagarniają coraz więcej przestrzeni i nie można tego pomijać w edukacji. Dzisiaj uczeń ma wiele źródeł, z których może czerpać wiedzę. Poza nauką nowych technologii i efektywnego korzystania z nich, PAKT skupi się także na przekazywaniu nauczycielkom i nauczycielom nowych metod nauczania, tak by szkoła zbliżyła się do współczesnego świata i postawiła ucznia w jego centrum.

- Podawanie wiedzy przez nauczyciela nie wystarczy. Wiemy, że to nie działa – mówi Oktawia Gorzeńska, koordynatorka projektu PAKT, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. – Uczeń nie może tylko odtwarzać. Musi tworzyć, szukać rozwiązań, pytać kolegów, współpracować, wreszcie popełniać błędy. To zupełnie naturalna rzecz i takie sytuacje są codziennością w dorosłym życiu. Musimy sprawić, by doświadczenia, które zbierają uczennice i uczniowie w szkołach były pozytywne, budujące, dające poczucie rozwoju. Szkoła ciągle ma ogromną rolę do spełnienia, trzeba ją tylko przedefiniować. Może nam się wydawać, że dzisiaj to uczniowie mają przewagę nad nauczycielami, bo z technologiami żyją niemalże od kołyski. Ale to złudzenie. Scrolowanie po ekranie telefonu to nie to samo, co znajomość technologii, a już na pewno nie to samo, co umiejętne ich wykorzystywanie.

- Trzeba wyjść w szkole z modelu myślenia: „Ja nauczyciel: nauczam” i zamienić go na model: „Ja nauczyciel: inspiruję, daję przestrzeń do myślenia i działania, wspieram, zachęcam do samodzielnego poszukiwania rozwiązań” – podkreśla Artur Krawczyk, wiceprezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie. – Szkoła powinna być i musi być miejscem do budowania relacji, współpracy, kształtowania kompetencji i dbania o to, by było ich jak najwięcej. Specjalizacja w jednej dziedzinie, w jednym przedmiocie, nie wystarczy. Trzeba myśleć i działać holistycznie.

Uczenie metody STEAM i uczenie metodą STEAM, czyli łączenie przedmiotów, praca metodą projektową będzie mocną stroną tarnowskiej Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii.

- Chcemy pokazać nauczycielkom i nauczycielom, że można tak pracować na szkolnej lekcji, w czasie 45 minut – dodaje Artur Krawczyk. – To nie tylko sposób pracy, który jest atrakcyjny dla ucznia, w którym to uczeń przejmuje inicjatywę, ale to także sposób na to, by uczyć się wiedzy, kompetencji i umiejętności, która przyda się w codziennym życiu. Nie chcemy przecież szkoły, w której uczeń zadaje sobie ciągle pytanie: dlaczego, po co, ja się tego muszę uczyć?

Edukatorzy i trenerzy będą zachęcać nauczycieli, by w czasie zajęć inicjowali sytuacje, w których uczniowie będą krytycznie myśleć, weryfikować informacje, szukać narzędzi, które są im, w danym momencie, najbardziej potrzebne do rozwiązania problemu. 


Multimedia, czyli specjalność Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii w Tarnowie

W każdym z czterech PAKTów w Polsce zaplanowano strefy druku 3D, programowania i robotyki, pracownie mejkerskie i multimedialne. Każdy PAKT ma też swoją specjalizację. W przypadku tarnowskiej Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii są to multimedia.

Pracownia multimedialna wyposażona jest w kamery, kamery 360, miksery i programy do montowania. Jest także green screen, który pozwala nagrywać materiały video i podkładać dowolne tło, prawdziwe, czy też wirtualne. Takie tło można zaprojektować i stworzyć w pracowni.  Znajdziemy tutaj także technologie wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości. Uczestnicy warsztatów nauczą się jak pracować z dźwiękiem i obrazem, dowiedzą się jak nagrywać i montować podcasty i filmy, wreszcie jak umieszczać je na platformach multimedialnych. Trenerzy tarnowskiego PAKTu już zaplanowali warsztaty: „Śladami Stasia i Nel – podróż przez Afrykę kiedyś i dziś” oraz „Poznajemy świat flory i fauny” , w których dzięki wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości, smatfonów oraz narzędzi do kręcenia i montowania filmów uczniowie  będą mogli poznać, a nawet podejść do zwierząt na niewielką odległość, co nie jest byłoby możliwe, w przypadku niektórych gatunków, nawet w rzeczywistości.

- Taki sposób zdobywania wiedzy, który wywołuje emocje, daje szansę na to, że będzie ona trwała – dodaje Artur Krawczyk.

Obok pracowni stacjonarnej uruchomiona została także pracownia mobilna. Edukatorzy dotrą, dzięki MobiPAKcie do każdej szkoły, której uczniowie, z różnych względów nie będą mogli przyjechać do Tarnowa.

- Dostęp do takiej, nowoczesnej, edukacji musi być dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. To bardzo istotne założenie całego projektu PAKT – podkreśla Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

- PAKT te jeden z najważniejszych projektów w dotychczasowym portfolio SMWI, wpisuje się bowiem czytelnie w DNA naszej organizacji. Od kilkunastu lat realizujemy innowacyjne projekty i przedsięwzięcia z istotnym komponentem cyfrowym, ale także budujące pewien ekosystem partnerów i odbiorców naszych działań, złożony z przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, administracji centralnej oraz szkół i instytucji sektora oświaty. Chcielibyśmy aby nasza Pracownia, dzięki tym wszystkim funkcjom na które zwracaliśmy - wspólnie  z naszymi gośćmi - uwagę podczas otwarcia, przyczyniła się także do wykreowania pewnego impulsu rozwojowego dla Tarnowa. Jesteśmy z tego miasta, Tarnów jest dla nas wszystkich ważny, wierzymy, że i ten cel uda się zrealizować  - podsumował Arkadiusz Złotnicki, I wiceprezes SMWI.  

Za kilka dni w tarnowskich przestrzeniach Pracowni Aktywnego Rozwoju Technologii pojawią się pierwsi uczniowie i nauczyciele.

Będą mogli korzystać z PAKTu na kilka sposobów, poprzez udział m.in. w warsztatach:

  • stacjonarnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą realizowane w godzinach przedpołudniowych
  • mobilnych dla szkół, organizowanych w dowolnej w różnych miejscowościach w Małopolsce
  • popołudniowych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców z dziećmi, które obejmują różne obszary tematyczne, dostosowane do konkretnej grupy odbiorców
  • warsztatach metodyczne dla nauczycieli organizowane poświęcone tematyce STEAM, tworzeniu zadań problemowych i mini projektów edukacyjnych

 Formularz zgłoszeniowy można znaleźć TUTAJ  

 

PAKT w Tarnowie już działa - 1
PAKT w Tarnowie już działa - 2
PAKT w Tarnowie już działa - 3
PAKT w Tarnowie już działa - 4
PAKT w Tarnowie już działa - 5
PAKT w Tarnowie już działa - 6
PAKT w Tarnowie już działa - 7
PAKT w Tarnowie już działa - 8
PAKT w Tarnowie już działa - 9
PAKT w Tarnowie już działa - 10
PAKT w Tarnowie już działa - 11
PAKT w Tarnowie już działa - 12
PAKT w Tarnowie już działa - 13
PAKT w Tarnowie już działa - 14
PAKT w Tarnowie już działa - 15
PAKT w Tarnowie już działa - 16
PAKT w Tarnowie już działa - 17
PAKT w Tarnowie już działa - 18
PAKT w Tarnowie już działa - 19
PAKT w Tarnowie już działa - 20
PAKT w Tarnowie już działa - 21
PAKT w Tarnowie już działa - 22
PAKT w Tarnowie już działa - 23
PAKT w Tarnowie już działa - 24
PAKT w Tarnowie już działa - 25
PAKT w Tarnowie już działa - 26
PAKT w Tarnowie już działa - 27
PAKT w Tarnowie już działa - 28
PAKT w Tarnowie już działa - 29
PAKT w Tarnowie już działa - 30
PAKT w Tarnowie już działa - 31
PAKT w Tarnowie już działa - 32
PAKT w Tarnowie już działa - 33
PAKT w Tarnowie już działa - 34
PAKT w Tarnowie już działa - 35
PAKT w Tarnowie już działa - 36
PAKT w Tarnowie już działa - 37
PAKT w Tarnowie już działa - 38
PAKT w Tarnowie już działa - 39
PAKT w Tarnowie już działa - 40
PAKT w Tarnowie już działa - 41
PAKT w Tarnowie już działa - 42
PAKT w Tarnowie już działa - 43
PAKT w Tarnowie już działa - 44
PAKT w Tarnowie już działa - 45
PAKT w Tarnowie już działa - 46
PAKT w Tarnowie już działa - 47
PAKT w Tarnowie już działa - 48
PAKT w Tarnowie już działa - 49
PAKT w Tarnowie już działa - 50
PAKT w Tarnowie już działa - 51
PAKT w Tarnowie już działa - 52
PAKT w Tarnowie już działa - 53
PAKT w Tarnowie już działa - 54
PAKT w Tarnowie już działa - 55
PAKT w Tarnowie już działa - 56
PAKT w Tarnowie już działa - 57
PAKT w Tarnowie już działa - 58
PAKT w Tarnowie już działa - 59
PAKT w Tarnowie już działa - 60
PAKT w Tarnowie już działa - 61
PAKT w Tarnowie już działa - 62
PAKT w Tarnowie już działa - 63
PAKT w Tarnowie już działa - 64
PAKT w Tarnowie już działa - 65
PAKT w Tarnowie już działa - 66
PAKT w Tarnowie już działa - 67
PAKT w Tarnowie już działa - 68
PAKT w Tarnowie już działa - 69
PAKT w Tarnowie już działa - 70
PAKT w Tarnowie już działa - 71
PAKT w Tarnowie już działa - 72
PAKT w Tarnowie już działa - 73
PAKT w Tarnowie już działa - 74
PAKT w Tarnowie już działa - 75

Zobacz także

PROJEKTY

Jak przebiega transformacja cyfrowa szkół w Małopolsce?

W listopadzie 2023 r. zostały opublikowane wyniki badania mającego na celu ocenę zmian jakie zaszły w przygotowaniu szkół małopolskich do transformacji cyfrowej na skutek podjętych działań w ramach realizacji projektu Humine – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej....

zobacz więcej

PROJEKTY

Młodzieżowa Rada Miejska w Tarnowie

Kolejna prezentacja programu Gmina w Zasięgu miała miejsce podczas sesji Tarnowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej. To była sesja szczególna, ponieważ młodzi tarnowscy radni podsumowywali pierwszy rok VII kadencji. W porządku obrad  znalazły się także dyskusja na temat ...

zobacz więcej

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.