Doradztwo, badania, szkolenia

Działalność doradcza SMWI ukierunkowana jest głównie na podnoszenie poziomu nowoczesnej wiedzy o różnych aspektach zastosowań ICT w rozwoju lokalnym - szczególnie w administracji, komunikacji społecznej, ochronie zdrowia i edukacji.


Główne pola aktywności doradczej SMWI:

 • opracowywanie i realizacja strategicznych programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach wspólnie z ich władzami i przedstawicielami sektorów badawczo-rozwojowego i prywatnego (strategie rozwoju cyfrowego),
 • tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw z podmiotami sektora publicznego w celu realizacji innowacyjnych projektów teleinformatycznych,
 • promowanie kultury innowacyjności w codziennej praktyce władz lokalnych i regionalnych oraz zarządzania opartego na wiedzy,
 • podnoszenie poziomu nowoczesnej wiedzy o rozwoju cyfrowym i transfer najlepszych europejskich praktyk poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych i promocyjnych,
 • opracowywanie dokumentacji nowatorskich projektów na rzecz rozwoju cyfrowego gmin i regionów, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych,
 • realizacja projektów międzynarodowych (w tym badawczo-rozwojowych) i badań własnych.Działalność szkoleniowa SMWI

Stowarzyszenie co roku organizuje kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze edukacyjno-informacyjno-szkoleniowym (w tym m.in.: konferencje, zjazdy, konwenty, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i doradcze) głównie dla osób zwiazanych z edukacją i oświatą oraz reprezentujących administrację publiczną lokalną i regionalną.


Wśród podejmowanych tematów są m.in.:

 • metoda fabryczna dydaktyki cyfrowej i narzędziownia dydaktyki cyfrowej - zapoznanie nauczycieli z wiedzą metodyczną, pozwalającą skutecznie wykorzystywać narzędzia TIK w dydaktyce
  zobacz ofertę
 • zarządzanie w cyfrowej szkole - który odpowiada na najistotniejsze potrzeby i wyzwania stojące przed dyrektorami wprowadzającymi dydaktykę cyfrową w zarządzanych przez siebie szkołach
  zobacz ofertę
 • bezpieczeństwo cyfrowe uczniów - jak zbudować bezpieczne środowisko cyfrowe w szkole i umieć zapobiegać cyberzagrożeniom wśród dzieci i młodzieży
  zobacz ofertę
 • Aktywna Tablica - upowszechnienie wśród nauczycieli różnych przedmiotów kompetencji metodycznych i cyfrowych, niezbędnych do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem tablic 
  zobacz ofertę
 • e-administracja – rozwiązania techniczno-organizacyjne i uwarunkowania prawne umożliwiające świadczenie usług administracyjnych i ich obsługę wewnątrz organizacji drogą elektroniczną,
 • zarządzanie publiczne – nowe koncepcje zarządzania i proponowane w ich ramach metody i narzędzia,
 • partycypacja obywatelska – istota działań partycypacyjnych, ich etapy, stosowane metody i techniki.


Stowarzyszenie otrzymało w grudniu 2014 r. Certyfikat Małopolskiego Standardu Usług Edukacyjno – Szkoleniowych. Tym samym SMWI znalazło się w gronie instytucji, które mogą oferować szkolenia rozliczane za pomocą bonów w ramach specjalnego systemu finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce.


Rozwiązanie to może być wykorzystane przy dystrybucji środków publicznych na cele związane z rozwojem kapitału intelektualnego przedsiębiorców w ramach MRPO 2014-2020.

malopolskie-standardy-uslug-edukacyjno-szkoleniowych

Badania społeczne SMWI


Bezpieczeństwo cyfrowe


W grudniu 2017 r. SMWI opublikowało raport "Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w roku szkolnym 2017/2018" prezentujący wyniki badania przeprowadzonego od października do grudnia 2017 roku wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli szkół, które zgłosiły się do projektu Cyfrowobezpieczni.pl. W ramach badania sprawdzone zostały kompetencje osób badanych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cyfrowym.

PRZECZYTAJ RAPORT


Kompetencje cyfrowe


SMWI przeprowadziło w 2 połowie 2016 r. badania kompetencji cyfrowych uczniów szkół oraz ich nauczycieli i rodziców, uczestniczących w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl. Wyniki tych badań znaleźć można w raporcie Kompetencje cyfrowe w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole autorstwa dr. Łukasza Srokowskiego oraz dr. inż. Łukasza Tomczyka.

PRZECZYTAJ RAPORT


W 2015 roku powstał w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans przełomowy raport Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+. Dokument zawiera pierwszy w Polsce opis taksonomii funkcjonalnych kompetencji cyfrowych istotnych dla pokolenia 50+, która wiąże je z korzyściami, jakie generuje Internet w różnych obszarach życia, zrywając z tradycyjnym podejściem certyfikacyjnym.

PRZECZYTAJ RAPORT


W maju 2012 r. w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans - na zlecenie SMWI - PricewaterhouseCoopers (PwC) zrealizował badanie Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej osób 45+. Badanie pokazało m.in.: ile Polacy 50+ mogą zaoszczędzić dzięki korzystaniu z Internetu (np. zakupy online, bankowość elektroniczna) i ile państwo polskie może zyskać, jeśli zaczną oni aktywnie wykorzystywać swoje nowe umiejętności cyfrowe w pracy lub w kontaktach z administracją i służbą zdrowia. Wyniki badania były zaskakujące, wskazując że zaniedbania w edukacji cyfrowej dorosłych skutkują w Polsce stratą 24 miliardów złotych rocznie.

PRZECZYTAJ RAPORT

Dydaktyka cyfrowa


W drugiej połowie 2013 roku powołany przez SMWI zespół, przeprowadził badanie jakościowe na temat uwarunkowań wprowadzenia dydaktyki cyfrowej w szkołach Małopolski. Badanie było jednym z pierwszych elementów projektu systemowego "Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej w szkołach województwa małopolskiego (LDC)", realizowanego przez Stowarzyszenie wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Podsumowaniem badania jest raport Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim. Jego podstawowy wniosek to stwierdzenie ogromnego deficytu wykorzystania ICT w dydaktyce, wynikający z niestosowania przez nauczycieli interaktywnych metod nauczania a koncentracja na wykładzie.

PRZECZYTAJ RAPORT

Administracja elektroniczna


W czerwcu 2014 r. SMWI zakończyło prowadzone przez rok badania instytucji publicznych szczebla centralnego i samorządowego dotyczące dwóch obszarów: dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji publicznej. W obu wskazanych tematach skupiono się na: analizie zawartości Biuletynów Informacji publicznej, wysyłaniu wniosków pisemnych (w postaci papierowej i elektronicznej) oraz składaniu wniosków ustnych. Wyniki badań znajdują się w raporcie: Jawność, transparentność, partycypacja – czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej? Raport z badań.

PRZECZYTAJ RAPORT


W latach 2011 - 2012 SMWI zrealizowało badania w ramach projektu „Sprawny samorząd = przejrzysty samorząd” – program wdrożenia usprawnień zarządczych w JST wspólnie z Związkiem Powiatów Polskich. Prace obejmowały przeprowadzenie dwóch etapów badań jakości usług administracyjnych oraz satysfakcji klientów w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Badania miały na celu zdiagnozowanie poziomu satysfakcji mieszkańców i przedsiębiorców, korzystających z usług administracji publicznej, jak również określenie luk kompetencyjnych i wynikających z nich potrzeb szkoleniowych pracowników 10 urzędów partnerskich z województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego (Miasto Sokołów Podlaski, Powiat Żuromiński, Miasto i Gmina Halinów, Powiat Węgrowski, Miasto i Gmina Kozienice, Powiat Sierpecki, Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat Brodnicki, Miasto i Gmina Tuchola, Miasto i Gmina Górzno).

SMWI przeprowadziło w 2010 r. badanie ewaluacyjne dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie oceny inwestycji z funduszy strukturalnych w projekty elektronicznej administracji.

W 2010 r. Stowarzyszenie zakończyło prace w zakresie badania rynku ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w Polsce w ramach zlecenia Komisji Europejskiej. Powstał raport z badań: Informacja Sektora Publicznego: identyfikacja potencjalnych umów na wyłączność(PSI: Identification of potential Exclusive Agreements – Poland)

PRZECZYTAJ RAPORT

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.