Edukacja cyfrowa dorosłych

Wypracowane przez naszą organizację innowacyjne metodyki motywowania i edukacji cyfrowej osób dorosłych na stałe zakorzeniły się w działaniach środowiska edukatorów cyfrowych w Polsce. Inspirowały inne organizacje pozarządowe i dawały impuls do prac przedstawicielom środowiska naukowego.


Polska – z perspektywy europejskiej i globalnej – należy do krajów dotkniętych kryzysem kompetencji cyfrowych niezbędnych do rozwoju kraju, w tym w zakresie Przemysłu 4.0. W większości rankingów kompetencji zajmuje ona od lat miejsce w ostatniej piątce państw Unii Europejskiej.

By sprostać wyzwaniom trzeciej dekady XXI wieku, Polska musi zerwać z modelem edukacji odziedziczonym po minionym stuleciu i zbudować system, którego jądrem będą z jednej strony kompetencje 4.0, łączące umiejętności cyfrowe ze zbiorem kompetencji społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych, z drugiej zaś – zintegrowany w skali indywidualnego doświadczenia proces uczenia się przez całe życie, zainicjowany w szkole, a następnie przebiegający w naturalnym środowisku aktywności – przedsiębiorstwie, instytucji czy organizacji. 


Dlatego naszym celem od wielu lat jest inspirowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej osób dorosłych (szczególnie w wieku powyżej 50 roku życia), upowszechnianie kompetencji przyszłości i efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowych w codziennym życiu i pracy.

CHCESZ Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ - NAPISZLatarnicy2020.pl i Latarnicy w akcji


Projekty latarnicze zainaugurowane w czerwcu 2019 r. to inicjatywa na rzecz edukacji cyfrowej
skierowana do osób pełnoletnich nieangażujących się w cyfrowy świat, stojących z boku przemian
technologicznych, a czasami nawet - z braku wiedzy, w związku z uleganiem nieprawdziwym sądom -
odcinającym się od Internetu. Projekt jest realizowany na terenie wszystkich województw.

Fundamenty merytoryczne działań zostały wypracowane w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2015 pod hasłem: POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS [PCRS].

Głównym celem projektów jest nabycie i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych przez osoby dorosłe oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

PRZEJDŹ DO SERWISÓw   

Podróż w świat robotyki

Od połowy 2021 r. SMWI realizuje działania w międzynarodowym konsorcjum w ramach projektu „Journey into the world of robotics” finansowanego z programu Erasmus+. 

Projekt jest partnerstwem strategicznym, 

którego głównym rezultatem będzie opracowanie innowacyjnego kursu dla osób 60+, który przybliży im kwestie związane z nowymi technologiami oraz robotyką. Obecnie działania są na etapie opracowywania raportu narodowego zwierającego dobre praktyki w dziedzinie edukacji nieformalnej i pozaformalnej z zakresu robotyki i najnowszych technologii, które następnie będą modyfikowane i implementowane w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom edukacyjnym osób w wieku 60+.

Partnerzy projektu reprezentują takie kraje jak: Wielka Brytania, Estonia, Litwa, Włochy, Portugalia, Słowacja. Poza SMWI w projekcie uczestniczą także:

  1. ENSO GROUP LTD  - Lider projektu  
  2. RoboticEduAcademy Lda 
  3. PROMIMPRESA SR
  4. SCUOLA DI ROBOTICA
  5. Powiat Ostrowski
  6. ICEP s.r.o. 
  7. Clearbot SIA
  8. NPO Robootika

Działania projektowe będą trwały do 28 lutego 2023 roku.

MATERIAŁY PROJEKTOWE:

Rozwój Kompetencji Cyfrowych


Jest to program bezpłatnych szkoleń realizowany w 2018/2019 roku przez SMWI, a skierowany do osób powyżej 18 roku życia, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, prowadzą własną firmę lub chcą dowiedzieć się więcej na temat rozwijania swoich umiejętności w sieci.

Projekt został zainicjowany przez Facebooka oraz opracowany we współpracy z firmą Freeformers z Londynu. Zajęcia obejmowały następujące tematy: marketing społecznościowy / cyberbezpieczeństwo / obecność w sieci / innowacje. Każda z sesji została zaprojektowana w taki sposób, aby zachęcić do zdobywania przydatnych umiejętności, które mogą przygotować na wyzwania, jakie stawia przed nami innowacyjna, cyfrowa gospodarka.

Latarnicy.pl czyli Polska Cyfrowa Równych Szans

Stworzyliśmy największy w Polsce program edukacji cyfrowej dorosłych polaków.


POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS to program, którego celem jest wprowadzanie w świat cyfrowy dorosłych Polaków z pokolenia 50+.

W latach 2012 -2015 program był finansowany w ramach Projektu systemowego Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, Działanie 8.3 POIG, realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Dzięki PCRS powstał unikalny w skali krajów Unii Europejskiej system edukacji cyfrowej dorosłych, obejmujący nowatorską metodykę pracy z wykluczonymi cyfrowo, bazę wiedzy - bogate multimedialne materiały edukacyjne (w tym seriale edukacyjne emitowane w I programie TVP, poradniki i podręczniki) oraz sieć Latarników Polski Cyfrowej czyli lokalnych edukatorów, wprowadzających w cyfrowy świat osoby z grupy wiekowej 50+.

Efektem pracy tych jest ponad 280 tysięcy nowych Internautów, którzy wzięli udział w blisko 38 tysiącach zajęć prowadzonych przez ponad 2900 przeszkolonych Latarników. Przepracowali oni wspólnie ponad 72 tys. godzin dydaktycznych.

PRZEJDŹ DO SERWISU      ZOBACZ SPOT

Laptop - Latarnicy

Cyfroklub Seniora

Promujemy integrację cyfrową seniorów


W ramach działalności Centrum Edukacji i Kreacji FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie otworzyliśmy działający prężnie Cyfroklub Seniora - miejsce, gdzie można spędzić czas, ucząc się nowych – bardzo przydatnych w codziennym życiu umiejętności, ale także realizując swoje hobby i indywidualne potrzeby dzięki dotarciu do zasobów Internetu.

W FABRYCE PRZYSZŁOŚCI realizowane są również projekty na rzecz integracji cyfrowej osób powyżej 60 roku życia.


WIĘCEJ O OFERCIE DLA SENIORA

Projekty integracji seniorów

"Cyfrowy Most Pokoleń - NOSTALGIKON"

W ramach realizacji projektu powstał społecznościowy portal historii najnowszej Tarnowa, w którym SMWI wspólnie z mieszkańcami a także organizacjami i instytucjami tarnowskimi, udostępnia zbiór fotografii z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku wraz z opisami, a także wspomnień o tamtych czasach.

PRZEJDŹ DO SERWISU

"WiNTAR – Wspomnienia Integrują Tarnowian"

W ramach realizacji projektu powstał społecznościowy portal historii najnowszej Tarnowa, w którym SMWI wspólnie z mieszkańcami a także organizacjami i instytucjami tarnowskimi, udostępnia zbiór fotografii z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku wraz z opisami, a także wspomnień o tamtych czasach.

PRZEJDŹ DO SERWISU

"INTEGRA - tarnowski senior w centrum wydarzeń"

Projekt miał na celu integrację mieszkańców Tarnowa w wieku powyżej 60 lat z pokoleniem młodszym poprzez udział w wydarzeniach służących wspólnemu kształtowaniu społecznych inicjatyw miejskich w taki sposób, aby inicjatywy te uwzględniały potrzeby ludzi starszych.

PRZEJDŹ DO SERWISU

Partnerskie projekty

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu


Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. SMWI realizowało w partnerstwie z urzędami gmin z kilku regionów Polski projekty z Działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu POIG, które miały na celu wyposażenie najuboższych rodzin w zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, a także dały możliwość nabycia przez te osoby podstawowych kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.
Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.