Zarząd

Krzysztof Głomb

Krzysztof Głomb

Prezes Zarządu

Europejski ekspert w zakresie cyfryzacji sektora publicznego. Strateg rozwoju cyfrowego. W ostatnich latach koncentruje swoje prace w domenie cyfrowych usług publicznych oraz kompetencji cyfrowych jako kluczowych elementów potencjału społecznego i gospodarczego rozwoju Polski.

Absolwent dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel (1997) i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, obecnie wybrany w październiku 2022 r. na VI kadencję władz tej organizacji (lata 2022–2028). Pomysłodawca i od 1997 roku dyrektor programowy Konferencji „Miasta w Internecie”.

 +48 605 290 500
 k.glomb@mwi.pl

Krzysztof Głomb

Prezes Zarządu

Europejski ekspert w zakresie cyfryzacji sektora publicznego. Strateg rozwoju cyfrowego. W ostatnich latach koncentruje swoje prace w domenie cyfrowych usług publicznych oraz kompetencji cyfrowych jako kluczowych elementów potencjału społecznego i gospodarczego rozwoju Polski.

Absolwent dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel (1997) i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, obecnie wybrany w październiku 2022 r. na VI kadencję władz tej organizacji (lata 2022–2028). Pomysłodawca i od 1997 roku dyrektor programowy Konferencji „Miasta w Internecie”.

 +48 605 290 500
 k.glomb@mwi.pl

Europejski ekspert w zakresie cyfryzacji sektora publicznego. Strateg rozwoju cyfrowego. W ostatnich latach koncentruje swoje prace w domenie cyfrowych usług publicznych oraz kompetencji cyfrowych jako kluczowych elementów potencjału społecznego i gospodarczego rozwoju Polski.

Absolwent dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel (1997) i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, obecnie wybrany w październiku 2022 r. na VI kadencję władz tej organizacji (lata 2022–2028). Pomysłodawca i od 1997 roku dyrektor programowy Konferencji „Miasta w Internecie”.

Aktywnie działa na rzecz europejskich inicjatyw badawczych i pro-innowacyjnych. W okresie 1999-2000 pracownik Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. W latach 2002–2003 reprezentant Polski - ekspert w Komitecie Information Society Technologies (ISTC) w Brukseli, a w okresie 2006-2008 - w eInclusion Sub-Group of i2010 High Level Group. W latach 2006-2009 członek Scientific Steering Committee Institute for Prospective Technological Studies (Sevilla). Od maja 2004 r. był wiceprezydentem European Local Authorities’ Telematic Network (ELANET), a od kwietnia 2007 r. - do końca 2008 roku pełnił funkcję prezydenta tej europejskiej organizacji. Juror Europejskiej Nagrody e-Integracji przyznawanej przez Komisję Europejską (2008).

Pomysłodawca koncepcji i lider programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS - największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku nagrodą WSIS Project Prizes, przyznawaną przez International Telecommunication Union. W ramach projektu pierwsze kroki w cyfrowym świecie uczyniło ponad 28.000 osób (www.latarnicy.pl). Projekt służył także lepszemu zrozumieniu polskich uwarunkowań edukacji cyfrowej, w jego ramach zrealizowano bowiem kilka ogólnopolskich badań nad integracją cyfrową grupy wiekowej 50+ (m.in. pierwsze w Polsce badanie konsekwencji ekonomicznych wykluczenia cyfrowego tej grupy). SMWI otrzymało zań także nagrodę „Architekta Rozwoju 2018” przyznawaną przez UN Global Compact.

Inicjator działań Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie - ośrodka eksperymentów i doświadczeń w zakresie dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych. Centrum prowadzi badania nad kompetencjami cyfrowymi nauczycieli, pilotaże wykorzystania cyfrowych narzędzi dydaktycznych i pomocy naukowych oraz działania szkoleniowe w całym kraju.

Pomysłodawca i koordynator Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ - skupiającej ekspertów edukacji cyfrowej: edukatorów, twórców programów szkoleniowych, metodyków, twórców cyfrowych pomocy dydaktycznych oraz badaczy. Projekt jest realizowany dzięki środkom Ministerstwa Edukacji i Nauki. Organizator Kongresów Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie (marzec 2018 i 2019 oraz kwiecień 2022 r.).

Twórca koncepcji „Kompetencji 4.0” – pakietu kompetencji niezbędnych do życia i pracy w otoczeniu rozwiązań technologii cyfrowych, łączących funkcjonalne i zawodowe kompetencje cyfrowe z kompetencjami transwersalnymi (interpersonalnymi, intrapersonalnymi, medialnymi i w zakresie cybebezpieczeństwa), a od marca 2021 roku również pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw relacji z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Naukowych, a także Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczący Sekcji Edukacji Cyfrowej tego ostatniego.

Prelegent na ponad 250 konferencjach i seminariach w kraju i za granicą.

Z zamiłowania podróżnik i patriota lokalny. Większość wolnego czasu spędza w podróży. Eksplorator Azji Południowo - Wschodniej, wielokrotnie odwiedzał Indie oraz Indochiny – Tajlandię, Wietnam, Kambodżę, Laos a także Birmę. Interesuje się rozwojem w czasach globalizacji, geopolityką w kontekście rozwojowym, historią przemian strukturalnych w basenie Oceanu Indyjskiego i Afryce.

Arkadiusz Złotnicki

I Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Zarządzający

Z wykształcenia politolog. Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University School of Business. Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył studium dziennikarskie oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie w sporcie (Sport Management), w ramach specjalnego programu realizowanego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) oraz CIES International University Network.

Specjalista w dziedzinie zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2) i pozyskiwania środków z funduszy krajowych oraz międzynarodowych. Koordynator projektów Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Open Society Institute, Fundacji Sorosa oraz polskich instytucji rządowych i samorządowych związanych z problematyką m.in. cyfrowego rozwoju, e-administracji, e-zdrowia.

+48 502 357 666
 a.zlotnicki@mwi.pl

Arkadiusz Złotnicki

Arkadiusz Złotnicki

I Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Zarządzający

Z wykształcenia politolog. Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University School of Business. Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył studium dziennikarskie oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie w sporcie (Sport Management), w ramach specjalnego programu realizowanego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) oraz CIES International University Network.

Specjalista w dziedzinie zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2) i pozyskiwania środków z funduszy krajowych oraz międzynarodowych. Koordynator projektów Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Open Society Institute, Fundacji Sorosa oraz polskich instytucji rządowych i samorządowych związanych z problematyką m.in. cyfrowego rozwoju, e-administracji, e-zdrowia.

+48 502 357 666
 a.zlotnicki@mwi.pl

Z wykształcenie politolog. Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University School of Business. Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył studium dziennikarskie oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie w sporcie (Sport Management), w ramach specjalnego programu realizowanego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) oraz CIES International University Network.

Specjalista w dziedzinie zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2) i pozyskiwania środków z funduszy krajowych oraz międzynarodowych. Koordynator projektów Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Open Society Institute, Fundacji Sorosa oraz polskich instytucji rządowych i samorządowych związanych z problematyką m.in. cyfrowego rozwoju, e-administracji, e-zdrowia.

Aktywnie uczestniczy w realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i programach m.in. PCRS (Polska Cyfrowa Równych Szans) - największym w Europie programie alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku WSIS Project Prizes 2011 – nagrodą przyznawaną przez International Telecommunication Union, a także w FABRYCE PRZYSZŁOŚCI - Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej w Tarnowie - ośrodku eksperymentów i doświadczeń w zakresie dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych, odpowiadając głównie za procesy finansowania tych przedsięwzięć.

W latach 2007-2009 członek grupy roboczej ds. budowania oraz udostępniania zasobów wiedzy i doświadczeń European Local Authorities' Telematic Network - ELANET.

Dyrektor organizacyjny Innovation for Digital Inclusion (2011)  - konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z DG Information Society and Media Komisji Europejskiej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Gdańsku, w październiku 2011 roku oraz European Information Society Conference EISCO 2005 w Krakowie – zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Województwo Małopolskie oraz ELANET. Dyrektor organizacyjny ostatnich 15 edycji Konferencji „Miasta w Internecie”.

W Stowarzyszeniu – I wiceprezes, dyrektor zarządzający.

Kręci mnie sport. Ale nie taki do oglądania przed telewizorem czy w Internecie. Muszę być w ruchu. Piłka nożna. Tenis. Pływanie. To najczęściej. Ale także narty czy triathlon potrafią mnie wyrwać zza biurka. Każdą wolną chwilę właściwie poświęcam takiej czy innej formie ruchu. Potrzebuję tego. Kiedyś pasjonowałem się polityką, ostatnio jednak trochę mniej. Ale niezmiennie śmieszy mnie to jak wydawałoby się sensowni ludzie nie potrafią oceniać i wyciągać wniosków z dość w sumie prostych mechanizmów i procesów funkcjonujących w polityce. A przecież wystarczy do tego niewielki aparat pojęciowy, dystans i zdrowy rozsądek…

Józef Orzeł

Józef Orzeł

Wiceprezes Zarządu

Mgr ekonometrii, dr filozofii. Długoletni prezes Municipium S.A. - wydawnictwa dla administracji publicznej. Były poseł, działacz Solidarności, redaktor i autor wielu wydawnictw Solidarności 1980 - 1989, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność (1990-1991) i Expressu Wieczornego (1991-1992). Jeden z założycieli oraz wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Specjalista w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz promocji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami. Prezes Fundacji Klubu Ronina i wieloletni jego szef. Doradca prezesa PKO BP (marzec 2018 do teraz). Członek zespołu doradczego przy marszałku sejmu Marku Kuchcińskim (2015 do teraz). Szef think tanku przy Agencji Rozwoju Przemysłu. Przewodniczący Rady Naukowej IBRKK (2016- X.2018). Przewodniczący Rady PIE (X.2018-15.01.2019). Członek Rady Nadzorczej Instytutu Łączności (2018 do teraz). Przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji (od lutego 2019).

Zainteresowania: projekty społeczne, ambitny rock.

  +48 601 270 001
 j.orzel@mwi.pl

Józef Orzeł

Wiceprezes Zarządu

Mgr ekonometrii, dr filozofii. Długoletni prezes Municipium S.A. - wydawnictwa dla administracji publicznej. Były poseł, działacz Solidarności, redaktor i autor wielu wydawnictw Solidarności 1980 - 1989, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność (1990-1991) i Expressu Wieczornego (1991-1992). Jeden z założycieli oraz wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Specjalista w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz promocji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami. Prezes Fundacji Klubu Ronina i wieloletni jego szef. Doradca prezesa PKO BP (marzec 2018 do teraz). Członek zespołu doradczego przy marszałku sejmu Marku Kuchcińskim (2015 do teraz). Szef think tanku przy Agencji Rozwoju Przemysłu. Przewodniczący Rady Naukowej IBRKK (2016- X.2018). Przewodniczący Rady PIE (X.2018-15.01.2019). Członek Rady Nadzorczej Instytutu Łączności (2018 do teraz). Przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji (od lutego 2019).

Zainteresowania: projekty społeczne, ambitny rock.

  +48 601 270 001
 j.orzel@mwi.pl

Bogusława Masłoń

Skarbnik Zarządu, Główna Księgowa

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako księgowa w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i organizacjach pozarządowych.

Lubi literaturę obyczajową i każdy rodzaj muzyki, wolny czas najchętniej spędza w podróżach.

  +48 14 628 42 10  w.22
 b.maslon@mwi.pl

Bogusława Masłoń

Bogusława Masłoń

Skarbnik Zarządu, Główna Księgowa

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako księgowa w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i organizacjach pozarządowych.

Lubi literaturę obyczajową i każdy rodzaj muzyki, wolny czas najchętniej spędza w podróżach.

  +48 14 628 42 10  w.22
 b.maslon@mwi.pl

Grzegorz Foltak

Grzegorz Foltak

Sekretarz Zarządu

W Stowarzyszeniu (od marca 2014 r.) zajmuje się edukacją cyfrową dorosłych, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy i życiu codziennym. Odpowiada za przygotowanie ofert szkoleniowych dla szkół oraz JST. Bliskie są mu nowinki technologiczne, szczególnie te związane z edukacją.

W wolnym czasie regeneruje się podróżując na dwóch kółkach, oglądając ambitne kino lub słuchając dobrej muzyki.

+48 14 688 80 12 wew. 24
 g.foltak@mwi.pl

Grzegorz Foltak

Sekretarz Zarządu

W Stowarzyszeniu (od marca 2014 r.) zajmuje się edukacją cyfrową dorosłych, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy i życiu codziennym. Odpowiada za przygotowanie ofert szkoleniowych dla szkół oraz JST. Bliskie są mu nowinki technologiczne, szczególnie te związane z edukacją.

W wolnym czasie regeneruje się podróżując na dwóch kółkach, oglądając ambitne kino lub słuchając dobrej muzyki.

+48 14 688 80 12 wew. 24
 g.foltak@mwi.pl

W Stowarzyszeniu (od marca 2014 r.)  zajmuje się edukacją cyfrową dorosłych, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy i życiu codziennym. Odpowiada za przygotowanie ofert szkoleniowych dla szkół oraz JST. Bliskie są mu nowinki technologiczne, szczególnie te związane z edukacją.

W wolnym czasie regeneruje się podróżując na dwóch kółkach, oglądając ambitne kino lub słuchając dobrej muzyki.

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.