KMWI

Konferencja „Miasta w Internecie” - to najważniejsze dla SMWI wydarzenie, organizowane od 1997 roku, gromadzące przedstawicieli rządu, samorządów, naukowców, reprezentantów organizacji pozarządowych i firm sektora ICT na dorocznej otwartej debacie o rozwoju cyfrowym, generowanym przez władze publiczne.

CYFROWA
TRANSFORMACJA
SAMORZĄDÓW -

generator rozwoju, źródło oszczędności,
technologiczne przesilenie

Zmiana terminu 24 KMWI

Szanowni Państwo,

postanowiliśmy przenieść termin 24 Konferencji „Miasta w Internecie” z 24-26 czerwca na 1-2 października 2020 r.! U źródeł takiej decyzji stanęło kilka powodów.

Po pierwsze: pandemia COVID-19 w naturalny sposób skłania do weryfikacji terminów spotkań, jakie znalazły się w naszych kalendarzach w najbliższych tygodniach. Mimo stopniowego uwalniania spod rygorów ograniczeń w kontaktach musimy być świadomi, iż na trzy tygodnie przed planowanym terminem 24 Konferencji „Miasta w Internecie” liczba dziennych zachorowań pozostaje od dłuższego czasu podobna, a Warszawa wciąż jest miejscem o relatywnie dużej liczbie zakażeń. Rezerwa wobec fizycznego udziału w spotkaniach jest zatem uzasadniona.

Po drugie: planowany termin wyborów prezydenckich – 28 czerwca br. - także każe zastanowić się nad możliwościami fizycznego udziału w 24KMWI kilka dni wcześniej zaangażowanych w prace przedwyborcze specjalistów informatyki oraz decydentów samorządowych.

Po trzecie – i jest to dla mnie argument równie ważny – każda nasza konferencja stawia sobie zawsze za cel prezentację „gorących tematów” – najważniejszych problemów cyfryzacji w roku ją poprzedzającym. Z całą pewnością pandemia COVID-19 w okresie marzec–czerwiec 2020 r. całkowicie zmieniła hierarchię, ale po części zakres tych kluczowych zagadnień w stosunku do poprzednio uznanych za ważne.

Z tego powodu dokonamy zmian w agendzie konferencji i przedstawim Państwu podczas 24 KMWI mapę najważniejszych post-pandemicznych wyzwań polskiej cyfryzacji na poziomie samorządowym i centralnym, uwzględniającą pełen krajobraz zmian, które kryzys spowodował: w cyfrowej administracji samorządowej, w planach na nową perspektywę budżetową UE na lata 2021-2027 oraz w aktywnościach Ministerstwa Cyfryzacji na styku z samorządami. Początek października wydaje się nam czasem, gdy pełna diagnoza problemów będzie już możliwa, a odpowiedzi na nie – przygotowane przez samorządy, Rząd RP, ale i partnerów z sektora ICT – dojrzałe i warte poddania pod dyskusję.

Zachęcam zatem do wpisania nowego terminu 24 KMWI do zawodowego kalendarza!

Krzysztof Głomb
Dyrektor programowy konferencji

WWW.24.KMWI.PL   ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ   FACEBOOK

Samorządy
w cyfrowym świecie:
w poszukiwaniu sensu


Ponad 4,3 mld złotych funduszy unijnych przeznaczą w latach 2014-2022 na projekty cyfryzacyjne polskie samorządy, inwestując głównie w systemy elektronicznej administracji oraz rozwiązania smart cities. To ogromna kwota. Powstają zatem oczywiste pytania: czy inwestycje te zmieniają obraz Polski gminnej, powiatowej, wojewódzkiej? Czy realnie wpływają na jej rozwój? Czy dają impuls do rzeczywistej modernizacji miast?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć prelegenci i paneliści 23 Konferencji „Miasta w Internecie”, która 26-27 czerwca br. zawita do Warszawy. Problematyka tegorocznego spotkania samorządowych decydentów, menedżerów rozwoju cyfrowego i informatyków koncentrować się będzie wokół najważniejszych wyzwań i problemów tych środowisk zawodowych: potencjalnej centralizacji cyfrowych usług publicznych, współpracy samorządów z planowaną „chmurą rządową”, zagrożeń bezpieczeństwa systemów IT w urzędach, a także deficytu profesjonalnych kadr informatycznych.

www.23.kmwi.pl   Facebook   PODSUMOWANIE

Samorząd – rząd: bez współpracy
nie ułożymy puzzli cyfrowej Polski


Sprawna realizacja strategii cyfryzacyjnych w Polsce zależeć będzie od poprawy komunikacji i uruchomienia realnej współpracy pomiędzy stroną rządową a samorządami. Spełnienie tego warunku jest kluczowe dla skuteczności procesu udostępniania e-usług publicznych – to podstawowy wniosek z debat 22. Konferencji „Miasta w Internecie”. Czasu do stracenia nie ma, a decyzje podjęte w ciągu najbliższych kilkudziesięciu miesięcy przesądzą o powodzeniu przyszłych działań lub je znacznie utrudnią...

PODSUMOWANIE

22.KMWI.PL   

Archiwum KMWI

Kiedy organizowano ją po raz pierwszy w 1997 roku była pierwszą tego typu konferencją w Europie Środkowo-Wschodniej, gromadzącą głównie samorządowców.


Dziś gości co roku ok. 350 przedstawicieli wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego i naukowo-badawczego na debatach o codzienności i przyszłości cyfrowego rozwoju Polski.

21 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 28 – 30 czerwca 2017.

20 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 29 czerwca - 1 lipca 2016 r.

19 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 1-3 lipca 2015 r.

18 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 11-13 czerwca 2014 r.

17 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 19-21 czerwca 2013 r.

16 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 30 maja - 1 czerwca 2012 r.

15 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 15-17 czerwca 2011 r.

14 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 23-25 czerwca 2010 r.

13 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 24-26 czerwca 2009 r.

12 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 25-27 czerwca 2008 r.

11 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 27-29 czerwca 2007 r.

10 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 7-9 czerwca 2006 r.

9 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 16-18 listopada 2005 r.

8 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 21-23 czerwca 2004 r.

7 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 11-13 czerwca 2003 r.

6 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 12-14 czerwca 2002 r.

5 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 20-22 czerwca 2001 r.

4 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 14-16 czerwca 2000 r.

3 Konferencja

"Miasta w Internecie" Tarnów, 23-25 czerwca 1999 r.

2 Konferencja

"Miasta w Internecie" Tarnów, 3-5 czerwca 1998 r.

1 Konferencja

"Miasta w Internecie" Tarnów, 11-13 czerwca 1997 r.

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.