KMWI

Konferencja „Miasta w Internecie” - to najważniejsze dla SMWI wydarzenie, organizowane od 1997 roku, gromadzące przedstawicieli rządu, samorządów, naukowców, reprezentantów organizacji pozarządowych i firm sektora ICT na dorocznej otwartej debacie o rozwoju cyfrowym, generowanym przez władze publiczne.

CYFROWA
TRANSFORMACJA
SAMORZĄDÓW -

generator rozwoju, źródło oszczędności, technologiczne przesilenie
czasów pandemii COVID-19


19 LISTOPADA 2020 r.
    ONLINE

Serdecznie zapraszamy do udziału w 24. Konferencji „Miasta w Internecie” - uznanym w kraju forum prezentacji i debaty na temat cyfrowego rozwoju Polski. Konferencja jest adresowana głównie do przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych, reprezentantów administracji rządowej, sektora nauki, firm teleinformatycznych, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Tegoroczna edycja Konferencji odbywa się pod hasłem: CYFROWA TRANSFORMACJA SAMORZĄDÓW generator rozwoju, źródło oszczędności, technologiczne przesilenie czasów pandemii COVID-19. Jakie powinno być miejsce polskich samorządów w cyfrowej transformacji państwa, która przyspiesza i będzie przyspieszać w 3 dekadzie XXI wieku - epoce sztucznej inteligencji, big data, blockchain, wirtualnej rzeczywistości? Czy postawimy na kontynuację, czy zdobędziemy się na skokowe zmiany, adekwatne do technologicznej rewolucji i czasów pandemii COVID-19? To fundamentalne pytania, jakie postawi przed uczestnikami jej organizator: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję śledzić prezentacje i debaty związane m.in. z problematyką:

  • zmian w organizacji zarządzania rozwojem i finansowaniu cyfryzacji w Polsce wynikających z likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
  • standaryzacji wdrażania cyfrowych usług publicznych świadczonych przez samorządy
  • wpływu nowej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (obecnie w fazie konsultacji) na obowiązki samorządów w tym zakresie
  • inwestycji w infrastrukturę 5G w gminach
  • budowy zintegrowanej, cyfrowej infrastruktury dla szkół
  • korzyści dla samorządów z wykorzystania rozwiązań chmury obliczeniowej
  • finansowania projektów cyfryzacji gminy/miasta/powiatu w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej lat 2021-2027
  • koniecznych zmian w podejściu do inwestowania w cyfryzację w samorządach w perspektywie 2030 roku, wynikających z rozwoju technologii, a także z uwarunkowań finansowych samorządów oraz związane z koniecznością poprawy jakości usług dla mieszkańców.

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ClickMeeting.com. Udział w konferencji jest bezpłatny

WWW.24.KMWI.PL   ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ   FACEBOOK

Samorządy
w cyfrowym świecie:
w poszukiwaniu sensu


Ponad 4,3 mld złotych funduszy unijnych przeznaczą w latach 2014-2022 na projekty cyfryzacyjne polskie samorządy, inwestując głównie w systemy elektronicznej administracji oraz rozwiązania smart cities. To ogromna kwota. Powstają zatem oczywiste pytania: czy inwestycje te zmieniają obraz Polski gminnej, powiatowej, wojewódzkiej? Czy realnie wpływają na jej rozwój? Czy dają impuls do rzeczywistej modernizacji miast?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć prelegenci i paneliści 23 Konferencji „Miasta w Internecie”, która 26-27 czerwca br. zawita do Warszawy. Problematyka tegorocznego spotkania samorządowych decydentów, menedżerów rozwoju cyfrowego i informatyków koncentrować się będzie wokół najważniejszych wyzwań i problemów tych środowisk zawodowych: potencjalnej centralizacji cyfrowych usług publicznych, współpracy samorządów z planowaną „chmurą rządową”, zagrożeń bezpieczeństwa systemów IT w urzędach, a także deficytu profesjonalnych kadr informatycznych.

www.23.kmwi.pl   Facebook   PODSUMOWANIE

Samorząd – rząd: bez współpracy
nie ułożymy puzzli cyfrowej Polski


Sprawna realizacja strategii cyfryzacyjnych w Polsce zależeć będzie od poprawy komunikacji i uruchomienia realnej współpracy pomiędzy stroną rządową a samorządami. Spełnienie tego warunku jest kluczowe dla skuteczności procesu udostępniania e-usług publicznych – to podstawowy wniosek z debat 22. Konferencji „Miasta w Internecie”. Czasu do stracenia nie ma, a decyzje podjęte w ciągu najbliższych kilkudziesięciu miesięcy przesądzą o powodzeniu przyszłych działań lub je znacznie utrudnią...

PODSUMOWANIE

22.KMWI.PL   

Archiwum KMWI

Kiedy organizowano ją po raz pierwszy w 1997 roku była pierwszą tego typu konferencją w Europie Środkowo-Wschodniej, gromadzącą głównie samorządowców.


Dziś gości co roku ok. 350 przedstawicieli wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego i naukowo-badawczego na debatach o codzienności i przyszłości cyfrowego rozwoju Polski.

21 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 28 – 30 czerwca 2017.

20 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 29 czerwca - 1 lipca 2016 r.

19 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 1-3 lipca 2015 r.

18 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 11-13 czerwca 2014 r.

17 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 19-21 czerwca 2013 r.

16 Konferencja

"Miasta w Internecie" Gdańsk, 30 maja - 1 czerwca 2012 r.

15 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 15-17 czerwca 2011 r.

14 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 23-25 czerwca 2010 r.

13 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 24-26 czerwca 2009 r.

12 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 25-27 czerwca 2008 r.

11 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 27-29 czerwca 2007 r.

10 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 7-9 czerwca 2006 r.

9 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 16-18 listopada 2005 r.

8 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 21-23 czerwca 2004 r.

7 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 11-13 czerwca 2003 r.

6 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 12-14 czerwca 2002 r.

5 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 20-22 czerwca 2001 r.

4 Konferencja

"Miasta w Internecie" Zakopane, 14-16 czerwca 2000 r.

3 Konferencja

"Miasta w Internecie" Tarnów, 23-25 czerwca 1999 r.

2 Konferencja

"Miasta w Internecie" Tarnów, 3-5 czerwca 1998 r.

1 Konferencja

"Miasta w Internecie" Tarnów, 11-13 czerwca 1997 r.

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.