O nas


Stowarzyszenie "MIASTA W INTERNECIE" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju cyfrowego samorządów oraz wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych. Już przez ćwierć wieku SMWI pracuje wspólnie z polskimi samorządami i rządami nad kreowaniem innowacyjnych inicjatyw projektowania i wdrażania cyfrowych usług publicznych oraz rozwojem edukacji cyfrowej. Podejmuje także liczne działania doradcze, uświadamiające i aktywizujące władze samorządowe do podnoszenia jakości ich projektów cyfrowych. Organizuje od 1997 r. Konferencję „Miasta w Internecie” – najważniejsze spotkanie przedstawicieli środowisk samorządowych w Polsce zajmujących się problematyką cyfrowego rozwoju. 


Pracujemy z prezydentami, burmistrzami, wójtami, ale także dyrektorami szkół, nauczycielami i uczniami oraz ich rodzicami. Wspieramy seniorów i osoby zagrożone wykluczeniem. 

Podstawowymi polami naszej aktywności są:

 • edukacja cyfrowa dorosłych z wykorzystaniem unikalnych metodyk szkoleniowych nauczycieli oraz doświadczeń z największego w Europie projektu edukacji pokolenia 50+ 
 • wsparcie w modernizacyjnej transformacji szkół w środowisku cyfrowym na polach: kompetencyjnym, metodycznym, infrastrukturalnym oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • działania pilotażowe i eksperymenty na polu dydaktyki cyfrowej – testowanie nowych edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych, innowacyjne szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu kompetencji metodycznych i cyfrowych;  prowadzenie badań naukowych
 • doradztwo i wsparcie dla samorządów regionalnych i lokalnych (studia wykonalności, strategie, konsultacje) w zakresie realizacji projektów informatycznych i edukacyjnych oraz rozbudowy sieci nowej generacji

SMWI to think tank posiadający silne zaplecze badawcze oraz umiejętności i możliwości wykorzystania najlepszej europejskiej wiedzy. A także organizacja wdrażająca wyniki badań i eksperymentów w praktyce inwestycji samorządowych, tak lokalnych, jak i regionalnych. Styl pracy ekspertów Stowarzyszenia polega na aktywnej współpracy z partnerami publicznymi oraz umiejętności formułowania praktycznych rekomendacji na rzecz regionalnego rozwoju gospodarczego i społecznego - osadzonych zarówno w europejskiej wiedzy, jak i w lokalnych uwarunkowaniach.

20 LAT SMWI - PREZENTACJA 2018 R.

Główne Filary Aktywności

Kamienie milowe SMWI

Zobacz historię naszego Stowarzyszenia

SMWI

I Konferencja „Miasta w Internecie” w Tarnowie, od której wszystko się zaczęło…

1997
11-14 czerwca

Rejestracja Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

1998
13 marca

Europejska Konferencja Ministrów „Information Society - Accelerating European Integration" połączona z organizacją ceremonii podpisywania Deklaracji Światowego Dialogu Miast (Global Cities Dialogue) zwanej również Deklaracją Helsińską przez przedstawicieli miast z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej

2000
maj

Nagroda ministra nauki informatyzacji prof. Michała Kleibera – „Kryształowa Brukselka” – za szczególne osiągnięcia w realizacji projektów 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

2002
listopad

Opracowanie pierwszej w Polsce regionalnej strategii e-Rozwoju pn. „Informatyzacja Województwa Małopolskiego na lata 2004–2006”

2004
maj

Organizacja w Krakowie Europejskiej Konferencji Społeczeństwa Informacyjnego – EISCO2005  i podpisanie Deklaracji Krakowskiej 

2005
czerwiec

Pierwszy projekt wsparcia dla rozwoju cyfrowego regionów: „SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza”

2006
listopad

Organizacja w Gdańsku europejskiej konferencji Innovation for Digital Inclusion – INNODIG wspólnie z DG Information Society and Media KE oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2011
październik

Zdobycie I nagrody w konkursie WSIS Project Prize 2012 w Genewie dla projektu Polska Cyfrowa Równych Szans (2011-2015)

2012
maj

Konferencja „Miasta w Internecie” przenosi się po 11 latach z Zakopanego do Gdańska

2012
czerwiec

Rozpoczęcie prac nad zastosowaniem rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu – pierwszy projekt: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej (LDC)

2013
kwiecień

Otwarcie Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie

2014
luty

Emisja w TVP 1 serialu edukacyjnego„Latarnicy.pl – Zaradni w sieci”

2015
maj

Rozpoczęcie ogólnopolskiego programu

bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach - Cyfrowobezpieczni.pl

2015
grudzień

Rusza Tarnowska Akademia Komiksu w Fabryce Przyszłości

2017
marzec

Wdrożenie platformy - kometa.edu.pl - integrującej społeczność profesjonalistów edukacji cyfrowej w Polsce

2017
wrzesień

Przystąpienie do projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”, realizacja wielu szkoleń

2018
styczeń

Organizacja I Kongresu Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie

2018
marzec

Nakładem SMWI oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute ukazała się publikacja „Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji”

2019
luty

Konferencja „Miasta w Internecie” zagościła w Warszawie

2019
czerwiec

Wznowienie działań ogólnopolskich na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych - Latarnicy2020.pl, a potem Latarnicy w akcji.

2019
czerwiec

Rozpoczęcie działań dla szkół w zakresie edukacji zdalnej

2020
marzec

Rusza Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – największe regionalne centrum wsparcia oświaty w regionie małopolskim

2020
czerwiec

Organizacja jubileuszowej edycji 25 Konferencji „Miasta w Internecie”

2022
czerwiec

Otwarcie Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii - ultranowoczesna, jedna z czterech w Polsce,  przestrzeń edukacji cyfrowej

2023
marzec

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI


Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI rozpoczęło pracę w lutym 2014 r. w Tarnowie jako centrum eksperymentów, doświadczeń, akcji i innowacji w zakresie dydaktyki cyfrowej. Stworzyliśmy miejsce o uznanej renomie ogólnopolskiej, potwierdzonej skutecznością projektów POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS i Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego. 

Powstało we współpracy z firmami rynku ICT i edukacyjnego w Polsce i z samorządem Tarnowa:

 • dla nauczycieli - nauka programowania oraz zajęcia z nowoczesnej dydaktyki cyfrowej
 • dla pokolenia 50+ - zajęcia dla mieszkańców Tarnowa, zbieranie doświadczeń, eksperymentowanie, realizacja projektów: WiNTAR - Wspomnienia Integrują Tarnowian, NOSTALGIKON - Cyfrowy Most Pokoleń i INTEGRA - tarnowski senior w centrum wydarzeń.ZOBACZ WIĘCEJ

Smartfon - Fabryka Przyszłości

BADANIA - INNOWACJE - PROJEKTY R&D


W latach 2000-2015 SMWI budowało swój potencjał badawczo-rozwojowy, realizując czternaście projektów badawczo-rozwojowych, których rezultaty stanowiły atrakcyjną bazę do wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w polskiej administracji publicznej w naturalnych środowiskach świadczenia e-usług publicznych (m.in. w Gliwicach, Częstochowie, Sokołowie Podlaskim i Tarnowie). Projekty naukowo-badawcze finansowane były głównie ze środków 5 i 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE.

W ramach tychże projektów powstało w sumie 9 prototypów zaawansowanych technologicznie rozwiązań, wśród których dominowały rozwiązania mające na celu zapewnienie interoperacyjności heterogenicznych systemów IT zarządzanych przez niezależne podmioty. Oprócz rozwiązań z obszaru oprogramowania pośredniczącego, powstało także rozwiązanie do zarządzania wiedzą, system umożliwiający zarządzanie zasobami multimedialnymi, rozwiązania wirtualnych asystentów, system umożliwiający wdrażanie elektronicznej historii zdrowia pacjenta, system rozpoznawania obrazu umożliwiający śledzenie ruchu ulicznego, a także system semantycznej analizy tekstu.

Stowarzyszenie pełniło przez wiele lat funkcję Branżowego Punktu Kontaktowego 5, 6 i 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej.

Zrealizowane projekty:

 • SABER - Satellite Broadband for European Regions
 • AgeingWell - Network for the Market uptake of ICT for Ageing Well
 • NET-EUCEN - Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity In eGovernance
 • MISS - Monitor Integrated Safety System
 • Terregov - Impact of eGovernment on Territorial Government Services
 • Qualeg - Quality of Service and Legitimacy in eGovernment
 • SAKE - Semantic-enabled Agile Knowledge-based eGovernment
 • Access eGov - Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies
 • Mosaica - Semantically Enhanced Multifaceted Collaborative Access to Cultural Heritage
 • EATrain2 - Innovative Enterprise Architecture Education and Training Based on Web 2.0 Technologies
 • i-COIN - Interregional Communication and Information Network
 • WKUP - Wirtualny Konsultant Usług Publicznych
 • EHR-pl - Zintegrowany System Informacji Medycznej o Pacjencie
 • Broker Integrujący - Broker integrujący e-usługi administracyjne oparty na Web Services

Mobile Adaptive Procedure
Net Eucen
SABER
AgeingWell
Ea Training

WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ


SMWI uczestniczyło wielokrotnie w projektach finansowanych przez administrację rządową. 

Przykłady współpracy w ostatnich latach:

 • realizacja - we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej - największego w Polsce programu bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach - Cyfrowobezpieczni.pl
 • realizacja - we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji - największego w Polsce programu edukacji cyfrowej dorosłych Polaków - Polska Cyfrowa Równych Szans
 • doradztwo dla Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Administracji w projekcie ePUAP2 – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. W ramach tej usługi zrealizowano między innymi zlecenie dotyczące przygotowania studium wykonalności organizacji Call Center/Contact Center na potrzeby ePUAP realizujących wsparcie użytkowników platformy w zakresie zgłoszeń dotyczących aspektów biznesowych obsługi procesów administracji publicznej w ramach projektu ePUAP2.
 • usługi doradztwa dla Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Administracji w projekcie OST112 – Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna 112
 • doradztwo dla Ministerstwo Gospodarki w zakresie realizacji poszczególnych etapów projektu budowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • realizacja - we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - projektu mającego na celu podniesienie poziomu merytorycznego inicjatyw edukacji cyfrowej w Polsce - KOMET@ Sieć Edukacji Cyfrowej. Kontynuacja projektu KOMET@ Sieć Edukacji Cyfrowej - osiągniecia naukowe w zasięgu ręki finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 • w ramach współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego SMWI zaproponowało format programowy oraz zorganizowało w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE konferencję Innovation for Digital Inclusion (2012r.) 

Partnerzy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Członkowie Honorowi SMWI

prof. Danuta Hübner
Parlament Europejski
prof. Danuta Hübner

Parlament Europejski

prof. Gareth Hughes
Sekretarz Generalny eris@
prof. Gareth Hughes

Sekretarz Generalny eris@

prof. Roland Traunmüller
Uniwersytet w Linzu
prof. Roland Traunmüller

Uniwersytet w Linzu

prof. Michał Kleiber
b. Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Michał Kleiber

b. Prezes Polskiej Akademii Nauk

Nagrody przyznane SMWI

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.